Language
HOTLINE : 085-055-5116

  สินค้า...ลิฟท์บ้าน

ลิฟท์บ้าน
บริการออกแบบและติดตั้งลิฟท์ทุกชนิด ปรึกษาปัญหาลิฟท์เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ใช้รถเข็นวิลแชร์ สตรีตั้งครรภ์ ผู้ดูแลเด็กเล็ก และการขนย้ายสิ่งของขึ้น - ลง ระหว่างชั้น ผลิตตามความต้องการ ราคาประหยัด ไม่ต้องขุด เจาะพื้นบ้าน การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างราบรื่น เงียบ และปลอดภัยสูงสุด ไม่ต้องมีโครงสร้างสำหรับห้องเครื่อง ประหยัดพื้นที่ มีปล่องลิฟท์ในตัวเอง ดังนั้นการติดตั้งจึงทำได้โดยง่าย และรวดเร็ว ประหยัดไฟฟ้า การบำรุงรักษาและซ่อมแซมทำได้ง่าย ราคาไม่แพง