Language
HOTLINE : 085-055-5116

  สินค้า.. Jib crane

Jib Cranes เครนตั้งเสายื่นแขน
มีความเหมาะสมใช้สำหรับงานยกวัตถุงาน หรือ สินค้าเฉพาะพื้นที่รอบรัศมี ความยาวของวงแขนที่ยื่นหมุนของชุดเครนรัศมีของวงแขนที่นิยมใช้กัน อยู่ที่ 180,270,360 องศา มีความเหมาะสมสำหรับงานอุตสาหกรรม