Language
HOTLINE : 085-055-5116

  สินค้า..เครนขาเอ

เครนขาเอ
มีลักษณะเหมือนขาเป็นรูป ตัว A ในอักษรอังกฤษโดยมากติดดั้งภายนอกอาคาร เช่น พื้นงานคอนกรีต, แม่พิมพ์ขนาดใหญ่, งานโครงสร้างสำเร็จขึ้นรูป