Language
HOTLINE : 085-055-5116

  สินค้า.. เครนรางคู่

เครนรางคู่
มีความเหาะสมใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนักที่หนักมาก ซึ่งเหมาะสมกับน้ำหนักยกตั้งแต่ 5 ตัน ถึง 80 ตัน ซึ่งควรมีความกว้างหน้าเครน (Span) ขนาด 10-35 เมตร เป็นมาตรฐานทั่วไป สำหรับต้องการพื้นที่ในการยกมาก เนื่องจากความสูงของพื้นที่หน้างานมีจำกัดดังนั้น เครนรางคู่จึงเป็นที่นิยมสำหรับโรงงานที่มีความสูงไม่มากแต่ต้องการยกน้ำหนักเยอะๆ หรือโรงงานที่ต้องการยกน้ำหนักสินค้ามาก ซึ่งจะมีรอกไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับเครนแบบคานคู่สำหรับเครนเหนือศีรษะแบบคานคู่มีปริมาณการใช้รองลงมาจากเครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยว เพราะส่วนใหญ่จะใช้ยกน้ำหนักที่มากจึงมีความเหมาะสมสำหรับงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่